Category: health news

วิธีแก้ไขเสียงพูดผิดปกติ

เสียงพูดผิดปกติ หมายถึง น้ำเสียงของเสียงพูดนั้นผิดไปจากปกติที่เคยเป็น ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่คุ้นหู อาการเสียงพูดผิดปกติ เช่น เสียงแหบ เสียงแห้ง เสียงขึ้นจมูก เสียงอู้อี้ เสียงสูงไปหรือต่ำไป เสียงหลง เสียงราบเรียบ เสียงดังไปหรือเสียงค่อยไป เสียงห้าว เสียงหอบ เสียงสั่น หรือการที่พูดแล้วไม่มีเสียง เหล่านี้เป็นต้น อาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่รู้ตัว หรือบางรายกว่าจะรู้รู้ตัวว่าผิดปกติ ก็เพราะการพูดเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการสนทนาแล้วRead More

คร.ย้ำวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนไม่ขาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ วัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนไม่ขาด ตั้งศูนย์แก้ปัญหาแล้ว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกปี 2018 จากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มาเป็นฉีดเข้าผิวหนัง Read More